HOME MANTHIRAS MART CONTACT

 

     

 


Vishnu Slokams - Keywords : Vishnu, Perumal, Govinda, Kannan, Sudarshan - Stotram

     

Kurai Ondrum Illai Song - Tamil Thanks to Shri.Murali
Shri Vishnu Sahasranamam Manthiras Divine Service
Brahma Mokate Song  -  Tamil Thanks to Shri.Murali
Sri Sudarsanashatkam Manthiras Divine Service
Sri Sudarsana Astakam Manthiras Divine Service
Sri Sammohana Krishnan Slokam Thanks to Smt.Manjare
Sri Balamugundhastakam Manthiras Divine Service