முக்கிய விரத தினங்கள் 2018
மாதம் அமாவாசை பெளர்ணமி கார்த்திகை சஷ்டி ஏகாதசி சங்கடஹர பிரதோஷம்
சதுர்த்தி
ஆகஸ்ட் 11 26 5 16 7,22 30 9,23
செப்டம்பர் 9 24 2,29 15 6,20 28 7,22
அக்டோபர் 8 24 26 14 5,20 27 6,22
நவம்பர் 7 22 23 13 3,19 26 5,20
டிசம்பர் 6 22 20 13 3,18 25 4,20